TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2015  Sayı: 2  Alan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji

Toğrul Halilov
NAHÇİVAN'IN HAYKALTARAŞLIK TARİHİ
 
Makalede Nahçivan’daki Tunç Çağı yerleşimlerde bulunmuş kil figürinlerden bir grubu (boğa, keçi, köpek, at, insan) araştırılmıştır. Bunlar Güney Kafkasya ve Orta Doğu arkeolojik yerleşimlerinden bulunmuş arkeolojik malzemelerle kıyaslamıştır. Bilimsel araştırma sonucunda belirlenmiştir ki, kil hayvan figürinleri eski çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan aşiretlerin yaşam tarzını ve dini-ideolojik görüşlerini yansıtiyor.

Anahtar Kelimeler: kil figürinler, Nahçivan, Tunç Çağı, çiftçi ve hayvançı aşiretler, Güney Kafkasya, Orta Doğu.


SCULPTURE IN ANCIENT NAKCHIVAN
 
In the thesis a part of earthenware figures (ox, goat, dog, horse, ) discovered in monument belong to early bronze age in Nakhchivan are learned. And they are compared with archaeological materials discovered archaeological monument of south Caucuses and Near East. Result of investigating is definite that earthenware animal figures reflected mode of life, religious-ideological views of plougher and cattle-breading tribes of Nakhchivan.

Keywords: Earthenware figure, Nakhchivan, early bronze age, plougher and cattle-breading tribes, south Caucuses, Near East.


Detay

İÇERİK