TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2015  Sayı: 3  Alan: Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Ahmet Faruk Çelik
Meşrutiyet Döneminde İranlı Bir Kadın Şair PERVİN-İ İ’TİSAMİ
 
Meşrutiyetle birlikte insanların ufku açıldı, düşüncelerinin ufku genişledi. İnsanlar edebiyatta da alışılmış konuların dışına çıktılar. Günlük yaşamı edebiyatın konuları arasına kattılar. Konuların değişip yenilenmesi gibi, dil ve edebiyat ta yenilendi. Şair ve yazarlar kendilerini günün gelişen şartlarına göre yenilediler. Edebiyat dünyası, yeni şair ve yazarlarla tanıştı. İşte Pervin, edebiyat dünyasının tanıştığı bu yeni yüzlerin belirgin bir simasıdır. Duygu ile mantığı birleştirebilen, sadece duygu ve his dünyasında kalmayıp gerçek dünyayı da idrak edebilen biri. Tabii ki edebi çalışmalarını da bu mantık içersinde işleyen yepyeni birisi.

Anahtar Kelimeler: Pervin-i İ’tisâmî, İran edebiyatı, Meliku’ş-şu’arâ Bahar, meşrutiyet.


“PARVIN E’TESAMI” AN IRANIAN WOMEN POET IN THE CONSTITUONAL MONARCHY
 
Together monarchy in Iran the horizon of people have been opened and the limits of their thoughts have been expanded. People went out of accustomed subjects in literature, too. They included the daily life into the literature subjects. Like regenerating of the subjects, language and literature either regenerated. Poet and writers have renewed themselves in according to new conditions. The world of literature met new poets and writers. Here Pervin was from one of these new faces, new and apparent. She was someone makes associate the feeling with mentality and can comprehend the real word without stay in the world of feelings. And she was a new someone makes her literature works in a mental basement complicated with feeling.

Keywords: Parvin, E'tesami, monarchy, Persian literature, regenerate, language, feeling, mental.


Detay

İÇERİK