TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2015  Sayı: 3  Alan: Dilbilim/Dilbilimi

Dr. Güllü KARANFİL
GAGAUZLAR: DÜN, BU GÜN, YARIN
 
Gagauzlar toplu olarak Moldova Cumhuriyeti’nin güney tarafında, Bucak denilen bir arazide, Gagauz Yeri Özerk Bölgesi’nde yaşamaktadırlar. Gagauzlar Moldova nüfusunun %4 ‘ünü teşkil etmektedirler. Sayıları 170 000 civarında olan bu halkın dili Anadolu Türkçesi’ne çok yakındır. Gagauzlar Hristiyanlığın Ortodoks Mezhebine bağlıdırlar. Gagauzların tam sayısı 300 000 civarındadır.Yayılma coğrafyası geniştir. Kuzeydoğu Bulgaristan'da (30 000), Romaniya'da (1500), Ukrayna'da (35000), Yunanistan’da (30000), Kazakistan'da (1000), Rusya'da( 15000), Türkiye'de (15000), Amerika'da ve Brezilya'da da Gagauzlar yaşamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Gagaular, Tarih, Kültür


The Gagauzs: Yesterday, Today, Tomorrow
 
Gagauz society in the Republic of Moldova on the south side, called a parish on land, they live in the Gagauz Yeri Autonomous Region. Gagauz they constitute 4% of Moldova's population. Number of around 170 000 people in the language that is very close to Anatolian Turkish. Gagauz are connected to the Eastern Orthodox Church. The exact number of the Gagauz are wider than 300 000 civarındadır.yayıl on geography. Northeast Bulgaria (30 000), the Romaniya (1500), Ukraine (35000), Greece (30000), Kazakhstan (1000), Russia (15000), in Turkey (15000) , Gagauz live in America and Brazil.

Keywords: Gagauzs, History, Cultur


Detay

İÇERİK