TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2016  Sayı: 4  Alan: Güzel Sanatlar - Sahne Sanatları

Eyüp Uzunkaya
Türk Halk Danslarının Millileşme ve Sahnelenme Aşamasında Modarnizasyon Çabaları ve Değişim Süreci
 
Bir çok büyük medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu toprakları doğu ile batıyı birbirine bağlayan önemli bir köprü olma özelliği ile yüzyıllardan beridir zengin halk oyunları birikimini korumayı başarmıştır. Halk oyunlarının oluşumuna etki eden unsurları insanın insanla olan ilişkileri ve insanın doğa ile olan etkileşimi şeklinde tarif etmek mümkündür. İnsana ait tüm duygu, düşünce ve olaylar bu oluşumda yer alır. Geleneksel halk oyunlarının sahneye taşınma süreci ile birlikte kaynaktan derlenen doğal yapıya zorunlu müdahaleler başlamış ve oyunların orijinal yapıları üzerinde bazı değişikliklere gidilmiştir. Geleneksel yapı farklı dans formları ile karıştırılıp natürel genetik yapıları değiştirilerek koreografik çalışmalar adı altında sunulmaya başlanmıştır. Ticari amaçlara hizmet eden bu çalışmaların toplumda karşılık görmesi ile orijinal oyun figürleri yerini yaratı figürlere bırakmaya başlamıştır. Devlet Halk Dansları topluluğu ile başlayan bu akımı son dönemde bir çok dans topluluğu sürdürmüştür. Geleneksel oyunlardan beslenen bu popüler koreografik yaklaşımlar görsel ve işitsel zenginlikleri ile beğeni görürken oyunlarda kültürel asimilasyon sürecini de başlatmış ve modernize edilmiş halk oyunları biçimleri ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Popüler , Geleneksel halk oyunları, Kültürel asimilasyon ,Modernize


The Implementattion Of Modernization During Grandstanding And Nationalization Of The Turkish Folk Dances And The Change Process
 
Bridging the gap between the East and the West, the land of Anatolia has hosted many great civilizations for centuries and has managed to protect it’s rich traditional folk dances throughout the years. Thesetraditional folk dances have an impact on the interpersonal relationships amoung each human being as well as the interaction between humans and nature. The exchange of information, feelings,ideas, and meaning take place in this formation. Performing these dances on stage led to a necessary intervention and changes were made to the original structure of these dances. Changing the natural genetic structure of these traditional dances and adding different forms of dances into the mix resulted in a work presented as Choreographic Elements. These elements were used for commerical purposes so the original figures in the dances were replaced with a more modern version. Many dance groups have continued this trend that was started by the State Dance Ensemble. Not only were these popular choreographic elements, that were based off the original traditional folk dance, a pleasure to watch and visually rich, but the elements also initiated the process of cultural assimilation while revealing modernized folk dance forms.

Keywords: Popular, Traditional folk dances, Cultural assimilation,Modernization


Detay

İÇERİK