TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2016  Sayı: 5  Alan: Sanat Tarihi

İlkgül KAYA ZENBİLCİ
İtalo-Grek Üslubuna Bir Örnek: Harley 5535 (Londra, British Library Harley Koleksiyonu)
 
Bu çalışmada İtalo-Grek üslubundaki "Harley 5535" envanter numaralı el yazması ele alınmış; eserin kodikolojik, paleografik ve üslupsal özellikleri incelenmiştir. Bu eser, geniş bir yazma koleksiyonu bulunan Londra'daki British Library'nin Harley Koleksiyonu'na aittir. Kolophonunda Brindisili Andreas tarafından yazıldığı ve Mayıs 1284'te tamamlandığı kayıtlıdır (folio 221v, 260v). Eser parşömen üzerine yazılmış toplam 278 foliodan oluşmaktadır. Eserin boyutları 11.2 x 7.5 cm'dir ve diminütif yazmalar grubunda yer alır. Antik Grekçe olarak Terra d'Otranto üslubunda, miniskül ve majüskül harflerle yazılmış eserin metin içeriği, folio 1'den folio 202'ye kadar "Mezmurlar 1-150", folio 203r-v "Mezmurlar 151", folio 203'den folio 221'e kadar "Yakarışlar", folio 222'den folio 227'ye kadar "Dualar"ı içermektedir. İki folio üzerinde birer tezhip minyatürü vardır. On dokuz folio üzerinde inisiyal süslemelerinden oluşan minyatürler görülür. Bir folio üzerinde "Nathan Davud'un Önünde" (2 Samuel 12: 1-19) konusunu işleyen figürlü kompozisyondan oluşan tam sayfa (aristokratik) minyatür yer alır. Bu minyatür el yazmasına sonradan eklenmiştir ve 12. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilir.

Anahtar Kelimeler: Ortaçağ Sanatı, El Yazması, Minyatür, Mezmurlar, İtalo-Grek Üslup, Terra d'Otranto Üslubu


An Example of Italo-Greek Style: Harley 5535 (London, the British Library Harley Collection)
 
This study examines, the MS with the inventory number "Harley 5535" decorated in Italo-Greek style, codicologically, palaeographically and stylistically. The MS is at Harley Collection of the British Library. According to the colophon, the MS was written by Andreas of Brindisi and was completed in May 1284 (fol. 221v, 260v). Harley 5535 contains 278 parchment folios, with the dimensions of 11.2 x 7.5 cm and is a diminutive example. The text was written in Greek miniscule and majuscule was scribed in Terra d'Otranto style. The volume includes additional Psalms(ff. 1-202v: Psalms 1-150, ff. 203-203v: Psalm 151), the Odes (ff. 203v-221 and Ode 7 adds Daniel 3:46-51 on ff. 217v-218)and the Prayers (ff. 222-277v, imperfect from the beginning to the end). Besides, the MS was decorated with two ornamental headpieces, nineteen initials and a full-page miniature. Lastly, the full-page miniature of "Nathan before king David" (2 Samuel 12: 1-19) was added on a separate leaf and dated back to second half of the twelfth century.

Keywords: Medieval Art, Manuscript, Illumination, Psalter, Italo-Greek Style, Terra d'Otranto Style


Detay

İÇERİK