TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2016  Sayı: 5  Alan: Sanat Tarihi

Doğan KOŞAN
İSKİLİP’TE ÇANTI TEKNİĞİNDE İNŞA EDİLMİŞ CAMİ VE TÜRBELER
 
Çantı geleneği ormanın bol olduğu bölgelerde temel yapı malzemesi olmuştur. Özellikle dağ köylerinde sadece cami ve türbelerde değil; ev, kilise, samanlık, ambar gibi yapılarda da uygulanan bir tekniktir. Dağ köylerinin mimarideki temel yapım tekniği denilebilir. Çantı tekniği; yekpare ağaçların üst üste oturtulması ile oluşturulan bir yöntemdir. Toprak zemine kalın ağaç kütükleri veya taşlar üzerinde oturan, ağaçtan yığma olarak inşa edilen yapılar, kenarlarda kurtboğazı ile birbirine geçirilen ağaç perdelerle inşa edilmiştir. Üst üste bindirilen ağaçları birbirine kenetlemek için alt ve üstüne açılan oyuklara ağaç çiviler geçirilmektedir. Çorum İline bağlı İskilip İlçesinin kuzey bölgeleri ormanlık alanlardır. Bölgede meçe ve çam ağaçları yaygın ağaç türü olup mimaride çantı tekniğinde yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Çantıyı oluşturan ağaçlar kabuklarından arındırılarak kabaca yontulmuş kalas şeklindedir. Ağaç gövdesi ortadan ikiye ayrılıp iki adet parça elde edilir. Bu parçaların bir yüzü hızar ile düzgün bir şekilde biçilir. Diğer yüzleri ise bazen üç yönde bazen ise iki yönde hızar ya da kabaca balta ile biçilir. Makale kapsamında İskilip İlçesindeki çantı tekniğinde inşa edilmiş, cami ve türbeler ele alınmış ve Karadeniz Bölgesi dinsel mimarisi içerisindeki yeri irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cantı, Ağaç, Türbe, Cami, İskilip, Çorum, Karadeniz


IN İSKİLİP, THE WOOD MOSQUES AND TOMBS HAVE BEEN BUİLT İN ÇANTI TECHNİQUE
 
Cantı tradition has been used the basic building materials in areas where there are plenty of forests. Especially in mountain villages not only in mosques and tombs; houses, churches, barns, is a technique that has been applied in buildings such as warehouses. basic construction techniques in architecture can be said of mountain villages.Cantı  technique; A method of integrally formed with the tree to be fitted on top. Ground floor sitting on the thick tree stumps or stones, masonry structures built of wood, was built with each other at the edges with Kurtbogazi passed the tree screen. Superimposed trees are nailed to the top and bottom holes of trees to interlocking is passed. Çorum city, the northern regions of İskilip is forestry areas. Oak and pine trees in the region are common tree species and  the Çantı technique is seen as widely used in the local architecture. Roughly hewn wood planks that make up Canter is purified from the bark. In the middle of the tree trunk is achieved in two separated two parts. A face of these parts sawmills harvested properly. The other faces sometimes is sometimes harvested in three directions with roughly sawmills or ax in either direction. In this notice, İskilip mosques and tombs built in çantı technique have been examined and  discussed  in the place of the Black Sea Region religious architecture.

Keywords: Çantı, wood, mosque, tomb, İskilip, Çorum, Karadeniz


Detay

İÇERİK