TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2016  Sayı: 6  Alan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji

Meral YILMAZ
HANS EWORTH’UN RESİMLERİNDE Kİ FLAMAN VE ANTİK ETKİLER
 
16. ve 17. Yüzyılda İngiltere’de kral ve kraliçeler Alman, Hollandalı ve Flaman sanatçılardan portre ısmarlıyorlardı. Özellikle 16. Yy’ da Alva Duke’nün Hollanda’da yaptığı zulümlerin sonucunda Londra göçmen Flaman sanatçıların evi hali gelmeye başlamıştı. Örnek vermek gerekirse; Hans Holbein, Hans Eworth, şair-ressam Lucas de Heere, gençlerden John de Critz I, asker ressam James I, Marcus Gheeraerts I ve oğlu, Isaac Oliver bu sanatçılar arasındadır. Böylece 1500- 1700lü yıllar boyunca yabancı sanatçılar İngiliz kraliyet ailesi ve aristokrat sanatseverler arasında popüler olmuştur. Bu nedenle, bu dönemde İngiliz resmindeki flaman etkilerini sıkça gözlemleyebiliyoruz. Özellikle TUDOR portrelerindeki flaman etkisinin en yoğun görüldüğü dönem 17. Yüzyıl olmuştur. Bu dönemde ki sanatçıların eserlerinde yoğun etkilendikleri bir diğer dönem de Antik dönemdir. Bu çalışmamızın amacı bu dönemdeki en önemli flaman sanatçılardan biri olan Hans Eworth’un resimlerindeki Antik ve flaman etkilerinin yansımalarını incelemek ve sanatçıyı dönemindeki diğer sanatçılardan ayıran üslup özelliklerini irdelemeye çalışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Hans Eworth, Flemish Art, Elizabeth Portrait, Tudor Portraits, Antique period


FLEMISH AND ANTIQUITY IMPACT ON HANS EWORTH’S PAINTING
 
In the 16th and 17th century Kings and queens of England commissioned German, Dutch and Flemish painters for portraits. Especially in the 16th century, as a result of the Duke of Alva’s atrocities in Holland, London became the new home of migrating Flemish artists. For example, Hans Holbein, Hans Eworth, poet-painter Lucas de Heere, the young John de Critz I, soldier painter James I, Marcus Gheeraerts I and son, Isaac Oliver were among these artists. Therefore, during the 1500-1700 periods foreign artists became popular among the English royal family and aristocrat art lovers. For this reason, we can frequently see the Flemish influence on British painting in this period. The 17th century was the period when the Flemish influence was most prominent especially on TUDOR portraits. Another main influence on the works of the painters of this period was the ancient period. The aim of our study is to examine the Ancient and Flemish influence on the paintings of one of the most important Flemish artist of the period, Hans Eworth and try to address the style features that differ him from other artists of the period.

Keywords: Hans Eworth, Flemish Art, Elizabeth Portrait, Tudor Portraits, Antique period


Detay

İÇERİK