TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2016  Sayı: 8  Alan: Sanat Tarihi

Kübra ENSERT
NORBERT SCHİMMEL KOLEKSİYONU’NUN ALTIN PANDANTİFİ’NDEKİ ÇOCUK TASVİRİ TANRIÇA ZİNTUHİ OLABİLİR
 
Norbert Schimmel Koleksiyonu’nun Altın Pandantifi’ndeki çocuk tanrıça Zintuhi olabilir” başlıklı bu makale, bugün New York Metropolitan Sanat Müzesi’nde bulunan altın pandantifi ele almaktadır. Bu makaledeki amaç, tanrıçanın kucağındaki çocuğun kimliğini Hitit yazılı belgeleri ışığında tekrar teşhis etmeye çalışmaktır. Pandantif Hitit İmparatorluk Dönemine tarihlenir. 4.3 cm uzunluğunda ve 23.2 gr ağırlığındadır. Disk başlıklı tanrıça aslan pençeli kolçakları ve ayakları olan bir sandalyede, 1.5 cm boyundaki çıplak bir çocuk da tanrıçanın kucağında oturur. Tanrıça disk şeklinde başlık giydiği için Arinna’nın Güneş tanrıçası olarak tanımlanmıştır. Disk şeklindeki başlık tanrıçanın kimliğini tek başına açıklamaya yeterli değildir. Tanrıçanın Arinna’nın Güneş tanrıçası olduğunun en önemli göstergesi sandalyesinin aslan pençeleridir. Hititler’in en büyük tanrıçası olan Hepat Yazılıkaya’da bir dişi aslan üzerinde durur. Tanrıça Hepat III. Hattuşili zamanında Arinna’nın Güneş tanrıçası ile eşitlenmiştir. Çıplak çocuk, pubik üçgeni nedeniyle bir kız çocuğu ve Güneş tanrıçası Arinna’nın torunu olmalıdır. Puduhepa bir duasında Zintuhi’ye sen büyükbaban ve büyükannen için bir göğüs süsüsün diye hitap ediyor. Ahmet Ünal bunu Zintuhi’yi ninesinin ve dedesinin hep bağrında ve kucaklarında taşıdıkları şeklinde yorumlamaktadır. Eğer Zintuhi Puduhepa’nın dileklerini yerini getirirse onun için büyük bir mücevher yaptıracağını vaad etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hitit, Norbert Schimmel Koleksiyonu, altın pandantif, Arinna’nın Güneş Tanrıçası, Zintuhi


THE CHILD DESCRIPTION IN THE GOLDEN PENDANT OF NORBERT SCHIMMEL COLLECTION CAN BE GODDESS ZINTUHI
 
This article titled “The child description in the Golden Pendant Of Norbert Schimmel Collection can be goddess Zintuhi” deals with the golden pendant now in the Metropolitan Museum of Art. The aim of this article is to try to reconsider the identification of the nude child on the lap of the goddess under the light of the Hittite written documents once again. The pendant dates to Hittite Empire Period. It is 4. 3 cm tall and weights 23.2 gr. The goddess with discus headdress sits in a chair with lion claws armrests and legs, and the child which is 1.5 cm tall sits on the goddess’ lap. The goddess is identified as Sun Goddess of Arinna because of the headdress. However the headdress is not enough to identify the name of the goddess by itself. The presence of the lion claws of the chair is the significant factor indicating that the figure is Sun Goddess of Arinna. Hepat, the chief goddess of Hittite’s stands on a female lion in Yazılıkaya. At time of Hattuşili III Goddess Hepat and Sun Goddess of Arinna was regarded to be the same. The nude child should be a girl because of the pubic triangle and the granddaughter of Sun Goddess of Arinna. Queen Puduhepa states in one of her prayer that Zintuhi is a breast ornemant for her grandmother and grandfather. Ahmet Ünal states that her grandmother and grandfather was carrying Zintuhi on their breast or lap. If Zintuhi does what the queen desires her to do, Puduhepa promises her that she will have a big ornament made for her.

Keywords: Hittite, Norbert Schimmel Collection, gold pendant, The Sun Goddess of Arinna, Zintuhi


Detay

İÇERİK