TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2016  Sayı: 8  Alan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji

Esra KESKİN
SİNOP MÜZESİ'NDE BULANAN İSA VE MELEKLER TASVİRLİ TAŞ LEVHA
 
Bizans Dönemi’nde Sinop İlinde önemli bir dinsel konuma sahip olan Balatlar Kilisesi’ne ait olduğu düşünülen taş levha bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. Halen Sinop Müzesi Bahçesinde sergilenen, küfeki taşından yapılmış, dikdörtgen prizma formundaki taş eser üzerinde, alçak kabartma olarak, “İsa ve melekler” tasvir edilmektedir. Bizans Sanatı taş eserleri içerisinde tasvir edilen konular bağlamında ele alındığında, bu sahne nadiren görülmektedir. Bu nedenle taş eser üzerinde yer alan tasvirin incelenmesi ve Bizans Sanatı taş eserleri içerisindeki yerinin saptanması bu makalenin ana amacını oluşturmaktadır. Eldeki verilerin ışığı altında eserin Kilise girişi kapısı üzerinde bir lento veya ikonostasis bölümüne ait bir levha olduğu düşünülmektedir. Levha üzerinde yer alan monogramlardan ve bezemeden yola çıkılarak eser Orta Bizans Dönemine tarihlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bizans Dönemi, Sinop Müzesi, Balatlar Kazısı, Taş eser, Hitit


STONE SLAB WITH JESUS AND ANGELS EXHIBITED IN SINOP MUSEUM
 
In the Byzantine period, a stone slab believed to belong to the Balatlar Church which has an important religious position in Sinop Province is the subject of this article. "Jesus and angels" are depicted as low reliefs on the stone slab in the rectangular form, which is still exhibited at the Sinop Museum Garden. This depict is rarely seen in the Byzantine art when it is considered in the context of the subjects depicted in stone works. For this reason, the examination of the depiction on the stone work and the identification of the place in the stone artifacts of Byzantine art form the main purpose of this article. It is thought that the work under the light of the available data is a sheet belonging to a lintel or iconostasis section on the church entrance gate. It was dated to the Middle Byzantine period by the monograms on the plate and the way from the ornament.

Keywords: Byzantine Period, Sinop Museum, Balatlar Excavation, Stone work, Hittite.


Detay

İÇERİK