TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2018  Sayı: 10  Alan: Halk Bilimi

Elif ÇETLİ, Vahdet ÖZKOÇAK
KAYIT ALTINA ALINMIŞ KİŞİSEL VERİLERİN ADLİ BİLİMLERDE KULLANIMI
 
Kişinin tanımlanmasında kullanılan her türlü bilgi kişisel veridir. Bu verilerin korunması hukuki olarak güvence altındadır. Adli olayların aydınlatılmasında delillere ihtiyaç vardır. Deliller doğrultusunda suçlu ve mağdur hakkında bilgilere ulaşılmaktadır. Bu bağlamda kolluk kuvvetlerinin başlıca görevleri arasında kişisel veri elde edilmesi de yer alır. Bu verilerin ışığında olayların çözümlenmesi daha kolay olmaktadır. Kolluk kuvvetleri görev ve yetkilerini kullanarak elde edilen veriler ile adaletin daha hızlı ve doğru tecelli etmesini sağlarlar. Kişisel verileri suç olayından önce veya suç olaylarından sonra elde edebiliriz. Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameraları ile elde edilen bilgiler, suç olayından önce elde edilen bilgiler arasındadır. Kent Güvenlik Sistemi (KGS) olay yerinin aydınlatılmasında büyük öneme sahiptir. Verilerin kayıt altına alınması sebebiyle suç analizinde kolaylık sağlamaktadır. Diğer taraftan olay yeri incelemesinde elde edilen herhangi bir biyolojik materyal, DNA tanımlanmasında yardımcı olacaktır. Biyometrik veriler, E –Nabız uygulaması gibi sistemler kişisel verilerin elde edilmesinin kolaylaştırılması yönündeki çalışmalardır. Bu çalışmada kayıt altına alınan kişisel verilerin adli bilimlerde kullanımı ve öneminin belirtilmesi amacıyla araştırmalar yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kişisel Veri, Kolluk Kuvvetleri, Kent Güvenlik Sistemi (KGS), Olay Yeri İnceleme, Biyometrik Veriler, E-Nabız


USE OF RECORDED PERSONAL DATA IN FORENSIC SCIENCES
 
Any information used to identify a person is personal data. The protection of this data is legally guaranteed. Evidence is needed in the light of judicial events. Information about the offender and the victim is obtained in accordance with the evidence. In this context, the main duties of law enforcement agencies include the acquisition of personal data. In the light of this data, it is easier to analyze the events. Law enforcement officials use their duties and powers to ensure that justice is manifested faster and more accurately. We can get personal data before or after the crime scene. The information obtained by the City Security System (CSS) cameras is among the information obtained before the crime. The City Security System (kgs) is of great importance in lighting the scene. It provides convenience in crime analysis due to the fact that the data is recorded. On the other hand, any biological material obtained from the case investigation will assist in DNA identification. Systems such as biometric data, e –pulse application are studies to facilitate the acquisition of personal data. In this study, research was carried out to indicate the use and importance of the personal data recorded in the Forensic Sciences.

Keywords: Personal Data, Law Enforcement, City Sequrity System (CSS), Crime Scene Investigation, Biometric Data, E-Pulse


Detay

İÇERİK