TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2018  Sayı: 10  Alan: Sosyal ve Kültürel Antropoloji

İncinur BEKTAŞ, Vahdet ÖZKOÇAK
ERGENLİK DÖNEMİNDE BULUNAN DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMELERİNİN ÖNLENMESİ
 
Bu derleme çalışması, sportif, kültür ve sanat faaliyetlerin ergenlik dönemindeki dezavantajlı çocukların suça itilmelerinin önlenmesindeki rolünü ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Suça Sürüklenen Dezavantajlı Çocukların yeteneklerine uygun sportif, kültür ve sanat faaliyetlerine yönlendirilmesinin ve bu faaliyetler içinde etkin olarak bulunmasının ergenlik dönemi gibi bireyin kendisini tanımaya çalıştığı, kendini ifade edebilme yeteneği kazandığı, çevrenin kendisinden farklı beklentilerinin olduğu oldukça karmaşık bir dönemi ifade eden araştırmaları içermektedir. Ergen çocuğun kimlik karmaşası yaşadığı, kendini kabul ettirmeye çalıştığı ve dezavantajlı bir çocuk olarak suça itilme olasılığının arttığı bu çalkantılı dönemin ve içinde bulunduğu olumsuz koşulların şiddetinin azalmasında spor, kültür-sanat faaliyetlerine katılması etkin rol oynayacaktır. Ergenin okul, arkadaş çevresinin ve boş vakitlerinde yaptığı etkinlikler suça yönelmede etkili olması nedeniyle bu koşulların kontrol altında tutulmaya çalışılması, ergenin suça sürüklenmesindeki nedenleri önlemeye yönelik alınacak tedbirlerin önemi üzerine yapılan araştırmaları içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, dezavantajlı çocuklar, suça sürüklenme, spor- sanat faaliyetleri, yapısal ve nicel örnekler


PREVENTION OF CRIME DRIFT IN DISADVANTAGED CHILDREN IN ADOLESCENCE
 
This review was carried out in order to reveal the role of sportive, cultural and artistic activities in the prevention of the drag of disadvantaged children in adolescence. The inclusion of disadvantaged children in the sportive, cultural and artistic activities appropriate to their abilities and the effective presence of these activities in the activities such as the puberty period, the self-expression of the individual has gained the ability to express itself, the environment itself has a different period of the different expectations of the research that includes a research. The participation of children in sports, culture and art activities will play an effective role in decreasing the severity of this turbulent period and the negative conditions in which the adolescent child experiences identity complexity and tries to establish himself / herself and increase the possibility of being pushed into crime as a disadvantaged child. Since the activities of adolescents in school, friends and leisure time are effective in guiding crime, trying to keep these conditions under control includes research on the importance of measures to be taken to prevent the causes of adolescent being involved in crime.

Keywords: : Adolescence, disadvantaged children, crime drift, sport-art activities, structural and quantitative examples


Detay

İÇERİK