TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2018  Sayı: 10  Alan: Mimarlık

Ferda Akkuş, Çiğdem Tekin
DIŞ CEPHE TASARIMINDA TASARIMCI KARARLARININ KULLANICI ALGISI İLE ÖRNEK ALAN ÇALIŞMASI ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Bu çalışmanın amacı alışveriş alışkanlığımızı değiştiren, yeni bir yapı türü olan alışveriş merkezlerinin dışarıdan görünebilir özelliklerinin tasarlanmasında tasarımcının yaklaşımı ve bu yaklaşımın kullanıcı tarafından nasıl algılandığının örnek bir yapı üzerinden araştırılmasıdır. Çalışmada araştırmaya konu binayı seçebilmek için il ve bina birlikte düşünülerek karar verilmiştir. Bunun için tarihi belleği güçlü olan, özgün ve yeni yapıları birarada barındıran, gerek kültürel gerekse iklimsel özelliklerden dolayı sokaktan beslenen hanlar içinde alışveriş eylemine alışmış kullanıcı profiline sahip, aynı zamanda ilk ve tek alışveriş merkezinin olması gibi kriterler ile Sivas ili çalışma alanı olarak seçilmiştir. Örnek seçilen alışveriş merkezinin dış cephe algısına yönelik kullanıcı ve tasarımcı katılımlı istatistiksel analiz yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre tasarımcı kararlarını kullanıcı amaçlana şekilde algılayamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Alışveriş merkezi, Tasarımcı kararları, Kullanıcı algısı, Dış cephe, Sivas.


COMPARISON OF THE DESIGNER DECISIONS ON THE FAÇADE DESIGN ON THE BASIS OF THE USER PERCEPTION AND SAMPLE SITE STUDY
 
This study aims to search approach of the designer while designing the outer visible characteristics of the shopping malls, which changed our shopping habits and represent new type of structure, and perception of such approach by the user on the basis of a sample structure. The province and the building are considered together while selecting the building analyzed within the scope of this study. Accordingly, it was decided to apply the study in Sivas province due to its strong historical background, existence of unique and new structures together, its user profiles getting used to do shopping within inns that are fed via the street in cultural and climatic senses and availability of the first and single shopping mall in the city. Statistical analysis was held through participation of the user and designer to understand the perception towards the façade of the sample shopping mall. Results of the analysis showed that the user failed to perceive the objective of the designer’s decisions.

Keywords: Shopping mall, Designer’s decisions, User perception, Facade, Sivas


Detay

İÇERİK