TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2018  Sayı: 10  Alan: Halk Bilimi

Abdurrahman BAŞKURT, Recai AKAY
GÖRSEL ALGININ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANINDAKİ YERİ
 
Bütün gelişim alanları için çok önemli bir dönem olan okulöncesi dönem görsel algı becerisinin gelişimi açısından da oldukça önemlidir. Görsel algı becerisi çocuğun sosyal yaşamında önemli bir etkiye sahip olduğu gibi okuma, yazma, matematik vb. akademik başarılarında da çok önemli bir etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalarda öğrenme güçlüğü bulunan çocuklarda görsel algı becerisi işlev bozukluğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna bağlı olarak çocuklardaki görsel algı becerisi işlev bozukluğu olan çocukların erken teşhis edilip tedavi edilmesi çocukların sosyal, akademik ve motor becerilerini olumlu bir şekilde desteklenmesine olanak sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, görsel algının çocuk gelişimi ve eğitimindeki yeri ve önemini vurgulamaktır. Makale kaynak tarama yöntemiyle hazırlanmıştır. Makalede görsel algı alanları ve gelişimi, Gestalt psikolojisi ve görsel algı üzerine Türkiye ve dünyada yapılan çalışmalar üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Algı, Duyu, Görsel algı, Resim, Dikkat


THE ROLE OF VISUAL PERCEPTION IN CHILD DEVELOPMENT AND EDUCATION
 
It is also very important in terms of the development of visual perception skills of preschool period which is a very important period for all areas of development. Visual perception skills have a significant impact on the social life of the child as well as reading, writing, mathematics and so on. has a very important impact on his academic success. In studies, visual perception skills dysfunction was found in children with learning disabilities. Therefore, early detection and treatment of children with dysfunctional visual perception will enable the social, academic and motor skills of the children to be supported in a positive way. The aim of this study is to emphasize the importance of visual perception in child development and education. The article has been prepared by source screening method.

Keywords: Perception, Sense, Visual perception, Painting, Attention


Detay

İÇERİK