TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2019  Sayı: 11  Alan: Şehir ve Bölge Planlama

Elif ÇETLİ, Ayşe ÇALIŞKAN, Fırat KOÇ, Vahdet ÖZKOÇAK
ADLİ FOTOĞRAFÇILIK VE GÖRÜNTÜ ANALİZİNDE ANTROPOLOJİK VE GENETİK VERİLERİN ÖNEMİ
 
Sürekli gelişen dünya içerisinde suç olgusu da gün geçtikçe değişim göstermektedir. Niteliği ve çözülmesi zor olan suç eylemleri adli işleyişi olumsuz etkilemekte olup hatta bazı olayların çözümünü de zorlaştırmaktadır. Çoklu disipliner çalışma alanı olan Adli Bilim dalının oluşması ile hemen hemen her suç eyleminin aydınlatılması ve faillerin ortaya çıkarılmasının kolaylaştığı görülmektedir. Çünkü Adli Bilimler alanı birçok bilim dalı ile ilişkili ve içerisinde farklı bilim dallarını barındırma özelliğine sahiptir. Suçun bir insan eylemi olması, failin ve mağdurunda insan olması sebebi ile insanı inceleyen Antropoloji bilimleri de Adli Bilimlerin doğal bir parçası haline gelmiştir. Fiziki Antropolojinin bir alt disiplini olarak ortaya çıkan ve Adli Antropoloji olarak adlandırılan bu disiplin antropolojik incelemeler ile suç araştırmalarına katkı sağlamaktadır. Adli Antropoloji alanı gelişen teknolojilerle birlikte kimliklendirme çalışmalarında Adli Görüntü Analizi tekniğini sıklıkla kullanmaktadır. Yeniden yüzlendirme olarak adlandırılan teknik bir kafatasından istifade ederek yüz yumuşak dokularının yeniden oluşturulması esasına dayanmaktadır. Diğer yönden, gerçekleşen bir adli vaka sonrasında olay yeri olarak nitelendirilen suç mahallinin ilk hali, vakanın soruşturma ve kovuşturma evresini aydınlatacak ipuçları ile doludur. Adli Fotoğrafçılık olarak adlandırılan alan, bu ipuçlarını özel teknik ile fotoğraflandırarak olayların çözümlenmesinde veya suç sonrası oluşabilecek çelişkilerin önlenmesi amacı ile yapılan fotoğraflama işlemlerini barındırmaktadır. Adli Görüntüleme Analizi ve Adli Fotoğraflama alanı olayların açığa kavuşturulması ve sonuca hızlı ulaşılmasında büyük katkılar sağlamaktadır. Faili meçhul cinayetlerin sonuçlandırılması ve kimliği belirsiz cesetlerin kimliklendirilmesi adli açıdan oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Adli Bilimler, Adli Antropoloji, Adli Görüntüleme, Adli Fotoğrafçılık, Yeniden Yüzlendirme


THE IMPORTANCE OF ANTHROPOLOGICAL AND GENETIC DATA IN FORENSIC PHOTOGRAPHY AND IMAGE ANALYSIS
 
The phenomenon of crime in the developing world is also changing day by day. Criminal acts which are difficult to resolve and nature have a negative impact on judicial functioning and even make it difficult to solve some cases. With the formation of the Forensic Science Branch, it is seen that it is easy to clarify almost every criminal activity and to reveal the perpetrators. Because the field of Forensic Science is related to many branches of Science and has the ability to host different branches of science. Criminality is a human act, the perpetrator and victim of the human being because of the nature of the field of Anthropology, Forensic Science has become a natural part. This discipline, which emerged as a sub-discipline of Physical Anthropology and called Forensic Anthropology, contributes to the research of crime through anthropological studies. Forensic Anthropology uses forensic image analysis techniques in identification studies with emerging technologies. A technique called resurfacing is based on the restoration of soft tissues of the face by benefiting from a skull. On the other hand, the first state of the crime scene, which is described as the scene after a judicial case, is filled with clues to illuminate the investigation and prosecution of the case. The so-called forensic photography field includes photographing these clues with special techniques and photographing them in order to resolve incidents or prevent contradictions that may occur after the crime. Forensic Imaging Analysis and forensic photographing provide great contributions to the clarification and rapid access to the results. The conclusion of the unsolved murders and the identification of unidentified bodies are very important in judicial terms.

Keywords: Forensic Science, Forensic Anthropology, Forensic Imaging, Forensic Photography, Reprising


Detay

İÇERİK