TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2015  Sayı: 2  Alan: Müzik

Rauf Kerimov
MÜZİKAL SESLERİ OLUŞTURAN ÖĞELERİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİNİN İNCELENMESİ
 
Genel anlamda çalgılar fiziksel açıdan titreşimleri müzikal seslere dönüştüren farklı şekil ve boyutlara sahip nesnelerdir. Dünyada çeşitli malzemeden yapılmış değişik biçimde birçok çalgı vardır. Farklı çalınış yöntemlerine sahip bu çalgılarda sesi oluşturan unsur ya bir tel, ya hava kolonu, ya cismin kendisi ya da bir zar olup çalgının ses tınısı ve şiddeti onun yapıldığı malzeme ve konstrüksiyonuna bağlıdır. Biçimlerine göre biri birinden farklı bütün çalgılar ses üretim prensibine göre genellikle üç ana bölümden; generatör, vibratör ve rezonatörden oluşur. Generatör, çalgıda titreşen cismi harekete getirmesini sağlayan ilkin güç kaynağıdır. Cisimde titreşim uyarımı, bir darbe veya anlık kuvvet uygulanmasının akabinde serbest bırakılması gibi değişik yöntemlerle ortaya çıkabilir. Ses vibratörü görevini herhangi bir tınlayan cisim yapabilir. Sesin güçlendirilmesinin gerektiği durumlarda ise bazı çalgılarda tüp veya kutu şeklinde rezonatörler kullanılır.

Anahtar Kelimeler: Çalgı, Generatör, Vibratör, Rezonatör


ANALYSING OF WORKING PRINCIPLE OF MUSİCAL SOUND PRODUCİNG ELEMENTS
 
Musical instruments, in general, are the objects of different shapes and sizes, which convert the physical vibrations into the sound. The are many musical instruments made of different materials in the world. In all these instruments the sound is made by string or by air flow or by the object itself or by taut membrane. A musical instrument is a union of several sounding bodies. And for understanding the physical background of music we have to figure out the nature of these parts. Each musical instrument, regardless of the device, may consist essentially of the main parts as generator, vibrator and resonator. Vibration exciter (generator) ıs an apparatus for power transmission to the sounding body. The sounding body-vibrator is a main part of the instrument, making sound and it is the body, which excites the sound waves in the surrounding air. The excitation of these waves can occur either transferring directly or intermediately with sonic energy emitters. An amplifier volume (resonator) is needed in cases where the energy efficiency sounding body surrounding air is too small. In most cases this occurs when the sounding body has too small surface or volume.

Keywords: Music Instrument, Generator, Vibrator, Rezonator


Detay

İÇERİK