TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2020  Sayı: 12  Alan: Plastik Sanatlar

Tuğçe ARSLAN
MAKEDONYA MODERN SANAT MÜZESİ (MMCA) ve MÜZENİN TARİHİNDE ALEXANDER IOLAS’IN ROLÜ
 
Bu yazıda, Makedonya Modern Sanat Müzesi koleksiyonundan bazı örnekler çerçevesinde bir müzenin ulusal kültürü oluşturma ve şekillendirmedeki rolünü ve uluslararası sanat ve kültüre eklemlenme isteğini ele almaya çalışacağım. Selanik’te 1978 yılında yaşanan büyük bir afet sonrası verilen kararla hemen bir yıl sonra, 1979 yılında kurulan MMCA, Selanik’in ilk modern sanat müzesi olma unvanını taşır. Bununla birlikte modern bir müze olarak Selanik şehrinin ve dolayısıyla Yunanistan’ın çağdaş kimliğini modern sanatla desteklenmesine yarayan uluslararası sanatçıların eserleri ile meydana gelmiş kozmopolit bir müze anlayışını da ortaya koymaktadır. Müzenin kuruluşunda ve eserlerin bir araya getirilişinde ise uluslararası alanda önemli bir koleksiyoner olan Alexander Iolas’ın rolü oldukça önemlidir. Bu yazı, Makedonya Modern Sanat Müzesi ile birlikte Alexander Iolas’ın entelektüel kişiliğine dair bir araştırmayı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Müze, Modern Sanat, Alexander Iolas, Selanik, Yunanistan


MACEDONIAN MUSEUM OF MODERN ART (MMCA) AND THE ROLE OF ALEXANDER IOLAS IN THE HISTORY OF THE MUSEUM
 
In this article, I will try to address, based on some examples from the Macedonian Museum of Modern Art, the role of a museum in creating and shaping a national culture and the desire to be added to international art and culture. MMCA (Macedonian Museum of Modern Art) was founded in 1979 after a major earthquake in Thessaloniki in 1978 and became the first modern art museum of Thessaloniki. MMCA it reveals a cosmopolitan museum understanding, as a modern museum that the museum created by the works of international artists who helped to support the contemporary identity of the city of Thessaloniki and therefore of Greece. In addition, the role of Alexander Iolas, an internationally acclaimed collector, is crucial to the establishment of the museum and the collection of artifacts. This article presents a research on the intellectual personality of Alexander Iolas with the Museum of Modern Art of Macedonia.

Keywords: Museum, Modern Art, Alexander Iolas, Thessaloniki, Greece


Detay

İÇERİK