TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2020  Sayı: 12  Alan: Sanat Tarihi

Ali Şahan KURU
ET, DUYU, ARZU CHAIM SOUTİNE VE VARİSLERİ
 
Bu çalışma, Chaim Soutine’in karkas resimleri üzerinden yaşadığı kişisel deneyimleri, travmaları ve sanatsal arzunun hangi şekillerde kendini açığa çıkardığını incelemektedir. 1893-1943 yılları arasında yaşamış ve Paris’te ürettiği resimleriyle soyut ekspresyonizmin öncüsü sayılan Soutine, Louvre Müzesi’nde gördüğü Rembrandt’ın “Slaughtered Ox” (kesilmiş öküz) resminin etkisiyle saplantılı biçimde çok sayıda et ya da leş resmi yapmıştı. Bu çalışmada ki temel izlek Soutine’in resimlerinde görülen şiddetli biçim bozukluğu ve tuvale fırça ile saldırmasına neden olan yaratıcı arzunun, içinde bulunduğu yoğun fiziki acı ve ruhsal travmaları ile izlenebildiğinde, salt temsil düzeyini aşıp hakikatin aralandığı o açıklıkta nasıl kavranabileceğini sorusuna cevap aramaktadır. Bununla birlikte Soutine’den sonra aynı temayı yapıtlarında devam ettiren Francis Bacon ve Damien Hirst’ün karkas ve ölü hayvan kullandıkları yapıtlarında Soutine’den ayrıldıkları yerler ve temsil düzeyinde bu temayı nasıl araçsallaştırdıkları incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Soutine, Bacon, Hirst, Karkas, Çiğ, Arzu, Temsil


FLESH, SENSE, DESIRE CHAIM SOUTINE AND HIS SUCCESSORS
 
This work explores how artistic desire manifests itself in Chaim Soutine through carcass paintings. Soutine, lived between 1893-1943, and he is considered the pioneer of abstract expressionism with his paintings which he produced in Paris. He was obsessed with the influence of Rembrandt's "Slaughtered Ox" painting at the Louvre Museum. The theme in this study seeks an answer to the question of how the intense deformity seen in Soutine's paintings and the creative desire that causes him to attack the canvas with a brush can be observed with intense physical pain and spiritual traumas and how can it be grasped in that clarity where the truth is opened by exceeding the level of representation. In addition, Francis Bacon and Damien Hirst, who continue the same theme in their works after Soutine, will examine where they left Soutine in their works using carcass and dead animals and how they instrumentalize this theme at the level of representation.

Keywords: Soutine, Bacon, Hirst, Carcass, Raw, Desire, Representation


Detay

İÇERİK