TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2020  Sayı: 12  Alan: Mimarlık

Neslinur BİLGE, Ayten ERDEM
MANİSA, KEMER KIRSALINDA GELENEKSEL KONUTLARA BİR ÖRNEK: HACI HÜSEYİN EFENDİ EVİ
 
Kemer yerleşimi, antik çağlardan itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve tarihi kimliğini büyük oranda korumuş kırsal yerleşimlerden biridir. Tarihi süreçte ticari faaliyetleriyle bölgede yer edinen yerleşim, günümüzde geleneksel konut dokusu ile önem kazanmaktadır. Bu çalışmada yerleşimde az sayıda kalan açık sofalı yapılar arasında mimari biçimlenmesi bakımından önemli bir yapı olan Hacı Hüseyin Efendi Evi’nin öncelikle rölöve ölçüleri alınmış, fotoğrafları çekilerek mevcut durumu saptanmıştır. Yerinde yapılan bu saha çalışmasına dayanarak Hacı Hüseyin Efendi Evi’nin rölövesi hazırlanmış, mevcut izler değerlendirilerek restitüsyon projesi oluşturulmuş ve özgün mimarisi hakkında değerlendirme yapılmıştır. Bu araştırmanın yapı için gelecekte yapılacak bir koruma çalışmasına kaynak olması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Konut, Kırsal Mimari, Açık Sofalı Ev, Manisa


AN EXAMPLE OF TRADITIONAL HOUSES IN KEMER COUNTRYSIDE, MANISA: HACI HUSEYIN EFENDI HOUSE
 
Kemer settlement is one of the rural settlements which has been home to many civilizations since ancient times while preserving its historical identity to a great extent. This residential area known for the commercial activities in the region in the past, and is gaining importance with the traditional dwelling area today. In this study, Hacı Hüseyin Efendi House, which depicts the architectural properties of the scarce outer sofa dwellings in the settlement, was first measured in detail, its photos were taken and the current status of the building was determined. Based on this case study, drawings of Hacı Hüseyin Efendi House was prepared, a restitution project was established by evaluating the existing traces and an evaluation of the original architecture was demonstrated. This research is intended to be a basis of possible future conservation project for this house.

Keywords: Traditional House, Rural Architecture, Outer Sofa, Manisa


Detay

İÇERİK