TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2020  Sayı: 13  Alan: Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat

Tuğçe ARSLAN
ARTS&CRAFTS MİMARİ VE DEKORASYON
 
Bu metin, 19. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkan “Arts and Crafts” hareketinin ideallerini ve sanat alanına yansımalarını incelemektedir. Sanayileşme döneminin ortaya çıkardığı endüstriyel tasarım anlayışına karşı çıkan ve geçmiş referanslara dönerek el emeğine odaklanan Arts and Crafts hareketi, mimari ve el işçiliği alanında 19. yüzyıl boyunca etkili olmuştur. Arts and Crafts mimarinin temel prensibi, mimari yapının iç ve dış tasarımının organik bir bütünlük içinde olmasıdır. Canlı renkler ve hareketli çizgileri bir araya getiren Arts and Crafts tasarımların ilham kaynağı ise doğanın kendisidir, bu nedenle desen ve biçim yönünden sıklıkla doğanın bitkisel ve hayvan figürlerine başvurulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Müze, Modern Sanat, Alexander Iolas, Selanik, Yunanistan


ARTS & CRAFTS ARCHITECTURE AND DECORATION
 
This text examines the ideals of the “Arts&Crafts” movement that emerged in England in the 19th century and their reflections in the field of art. The Arts and Crafts movement, which opposed the industrial design approach created by the industrialization period and focused on manual labor by returning to past references, was influential in the field of architecture and handcrafts throughout the 19th century. The basic principle of Arts&Crafts architecture is that the interior and exterior design of the architectural structure is in an organic integrity. The source of inspiration for Arts and Crafts designs that combine vibrant colors and dynamic lines is nature itself, in this context, in Art&Crafts designes plant and animal figures of nature are frequently used in terms of patterns and shapes.

Keywords: Art&Crafts, Architecture, Art, Craft, William Morris


Detay

İÇERİK