TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2020  Sayı: 13  Alan: Sanat Tarihi

Ali Nihat KUNDAK
ZEVKÎ KADIN SIBYAN MEKTEBİ’NİN SANAT TARİHİ RAPORU
 
İslamiyet’in ilk çağlarından beri çocuklara Kur’an ve temel dinî eğitim vermek amacıyla kurulmuş olan sıbyan mektepleri, Osmanlılarda da eğitimin ilk seviyesiydi. Bu çalışmada, Zevkî Kadın’ın hayratı olan 1756 tarihli sıbyan mektebinin sanat tarihi raporu hazırlanmıştır. Zevkî Kadın Sıbyan Mektebi, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Fındıklı semtinde, Meclisi Mebusan Caddesi’nin üzerinde yer almaktadır. Günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Fındıklı yerleşkesinde bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Sıbyan Mektebi, İstanbul, Zevkî Kadın


ART HISTORY REPORT OF ZEVKÎ KADIN SIBYAN SCHOOL
 
Sıbyan mektebs (primary schools) were established to educate children about Koran and basics of religion since the early years of Islam. They used to give children the basic level of education in Ottoman Empire, as well. In this study, the art history report of the primary school dated 1756, which was the charity of Zevkî Kadın, was prepared. Zevkî Kadın Sıbyan School is located in Fındıklı-Beyoğlu district of Istanbul province, on Meclisi Mebusan Street. Today, it is located in the Fındıklı campus of Mimar Sinan Fine Arts University.

Keywords: Ottoman, Sıbyan Mekteb, Istanbul, Zevkî Kadın


Detay

İÇERİK