TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2022  Sayı: 15  Alan: Mimarlık

Tuğba DÜZENLİ
AÇIK MEKÂNLARDA DUYUSAL TASARIM SÜRECİ
 
Bu çalışmada amaç peyzaj mimarlığı eğitiminde açık mekân tasarım sürecinde duyusal tasarımın ön planda tutulmasıdır. Peyzaj mimarlığı eğitiminde açık mekân-çevre tasarım süreci duyusal tasarım sürecinin bir parçasıdır. Bu çalışmada da bir stüdyo çalışması özelinde sürecin incelenmesi amaçlanmıştır. Çevre Tasarım Proje 6 Dersi kapsamında tamamlanan Ahmets Restaurant Çevre Proje tasarımına ait üç öğrenci çalışması detaylıca duyusal tasarım açısından incelenmiştir. Sonuç olarak; duyusal tasarım ile tasarlanan Ahmets restaurant kıyı ve çevresi açık mekânların duyularla hissedilmesi ve deneyimlenmesini amaçlayan birçok etkinlik çeşitliliği sunan yaratıcı tasarımlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Açık Mekân, Peyzaj Mimarlığı, Duyusal Tasarım, Eğitim


SENSUAL DESIGN PROCESS IN OUTDOOR SPACE
 
The aim of this study is to prioritize the sensual design in the outdoor space design process in the education of landscape architecture. The outdoor space-environment design process is a part of the sensual design process in the education of landscape architecture. In this study, it is aimed to examine the process in an environment specific to studio work. The studies of three students, completed in the course of Environmental Design Project 6 with respect to design of Ahmets Restaurant Environmental Project, were examined in detail in terms of sensual design. As a result, creative designs that offer a variety of activities aiming to feel and experience the open spaces of Ahmets restaurant on the coast and its surroundings, which are designed with sensory design, have been obtained. As a result, creative designs have been achieved which offer a variety of activities aiming to feel and experience outdoor spaces with the senses through the coast and surroundings of Ahmets restaurant, designed by means of sensual design.

Keywords: Outdoor Space, Landscape Architecture, Sensual Design, Education


Detay

İÇERİK