TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2015  Sayı: 2  Alan: Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Emine Sağlam
RUS EDEBİYATINDA AŞK'IN DOĞURDUĞU SONUÇLAR
 
Her yazar, kendi ülkelerinin kültürlerinden etkilenmişlerdir. Rus edebiyatçılarından Lev Nikolayeviç Tolstoy ve Türk edebiyatçılarından Halit Ziya Uşaklıgil eserlerinde aşk’a yer vermeleriyle dikkat çekmektedirler. Roman yazarı ele aldığı konudan çok, bu konuda şekillendireceği şahısları seçmede daha dikkatli davranır. Dolayısıyla tipler, kültürlerine göre özellikler taşımaktadırlar. Bu makalede Rus edebiyatının ‘Anna’sı ile Türk edebiyatının ‘Bihter’i arasındaki ortak ve farklı yönler irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Rus edebiyatı, Türk edebiyatı, Anna Karenina, Aşk-ı Memnu, Anna, Vronskiy, Bihter,, Behlül.


THE INFERENCES MADE OUT OF LOVE IN RUSSIAN AND TURKISH LITERATURE
 
Every author has benefıted from their countries’ culture. Lev Nikolayevich Tolstoy, one of the Russian literature men, and Halit Ziya Ushaklıgil, one of the Turkish literature men, attarct attention because of discussing the love subjects in the their works of arts. A novelist pays more attention to selection of the characters around whom he will from the theme rather than the theme itself. For this reason the stereotypes have so many features according to their culture. It investigates the stereotypes of the Russian and Turkish literature –Anna and Bihter- about their common features and evaluates their different features.

Keywords: Russian Literature, Turkish Literature, Anna Karenina, Aşk-ı Memnu, Anna, Bihter, Vronskiy, Behlül.


Detay

İÇERİK