TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Alan:  Tarih
Makram HADDAD
1- “Kitâb fîmâ Yehtâcü İleyhi’s-Sâni‘ min A‘mâli’l-Hendese” Başlıklı Eserin Ebü'l-Vefâ el-Bûzcânî'ye Âidiyetinin İsbatı Meselesi
  Özet   Tam Metin
Parvana AZİMOVA, Muzaffer DOĞANBAŞ
2- AMASYA TARİHİNDE AZERİLER VE MİMARİ ESERLERİ
  Özet   Tam Metin
Nilüfer ÖNDİN
3- SOYUT SANAT ve TÜRKİYE
  Özet   Tam Metin

İÇERİK