TR
ALAN EDİTÖRLERİ

Baş Editör 

Doç. Dr.  Kürşad Gübeyaz
Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer

Genel Yayın Yönetmeni 

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

İngilizce Dil Editörleri 

Ayşe Karayazılı

Rusça Dil Editörleri 

Prof. Dr. Toğrul İSMAYIL

Almanca Dil Editörleri 

Ayşe Karayazılı

Editörler: 

Doç. Dr. Esra Keskin

Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya BAŞARSLAN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Asem Nauşabayeva HEKİMOĞLU (Bitlis Eren Üniversitesi)

Doç. Dr. Tilda Deniz BAYKUZU (Trakya Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Ali AHMETBEYOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Nuri KAVAK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Muhsin KADIOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Sevda Yaşar COŞKUN (Sakarya Üniversitesi)

Doç.Dr. Akhtem Dzhelilov (Zaporizhzhya National University)

Doç. Dr.Leniyara Celilova (Crimean State Engineering Pedagogical University)

Doç.Dr. Ranetta Gaffarova (Crimean State Engineering Pedagogical University)

Doç. Dr. Gulnar Seitvanieva (Tavriçeskiy Natsionalniy Universitet)

Doç.Dr. Nariye SEYDAMETOVA (Crimean State Engineering Pedagogical University)

Dr. Güllü KARANFİL (Komrat State University)

Doç.Dr. Tarkan YAZICI (Mersin Üniversitesi)

Dr. Neşe  IŞIK (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

İÇERİK