TR
ALAN EDİTÖRLERİ

Baş Editör 

Yrd. Doç. Dr. Esra Keskin
Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer

Genel Yayın Yönetmeni 

Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

İngilizce Dil Editörleri 

Ayşe Karayazılı

Rusça Dil Editörleri 

Doç. Dr. Toğrul İSMAYIL

Almanca Dil Editörleri 

Ayşe Karayazılı

Editörler: 

Doç. Dr. Kürşat GÜLBEYAZ (Dicle Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Zekeriya BAŞARSLAN (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. İlyas TOPSAKAL (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Asem Nauşabayeva HEKİMOĞLU (Bitlis Eren Üniversitesi)

Doç. Dr. Tilda Deniz BAYKUZU (Trakya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Nuri KAVAK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Muhsin KADIOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Sevda Yaşar COŞKUN (Sakarya Üniversitesi)

Doç.Dr. Akhtem Dzhelilov (Zaporizhzhya National University)

Doç. Dr.Leniyara Celilova (Crimean State Engineering Pedagogical University)

Doç.Dr. Ranetta Gaffarova (Crimean State Engineering Pedagogical University)

Doç. Dr. Gulnar Seitvanieva (Tavriçeskiy Natsionalniy Universitet)

Doç.Dr. Nariye SEYDAMETOVA (Crimean State Engineering Pedagogical University)

Dr. Güllü KARANFİL (Komrat Devlet Üniversitesi)

 

İÇERİK