TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2017  Sayı: 7  Alan: Sanat Tarihi

Esra KESKİN
AMASYA, YAVRUKÖY KURTARMA KAZISINDA BULUNAN ELMA AĞACI MOZAİĞİ
 
Kültür Bakanlığı’na bağlı Amasya Müzesi ve Hitit Üniversitesi ortaklığında Amasya İli Yavru Köy’ünde 17.06- 15.07.2013 tarihleri arasında bir kurtarma kazısı yapılmıştır. Kazı sonucunda Doğu Roma İmparatorluğu Dönemine tarihlendirilen bir villaya ait mimari kalıntılar açığa çıkarılmıştır. Yapı içerisinde yer alan mekânların ikisinde zemin döşemesi olarak mozaik bezeme kullanıldığı görülmektedir. Bu mozaik panolardan biri “Amasya Elma Ağacı Mozaiği” olarak tanımlanmıştır. Elma dinsel, mitolojik öneme haiz bir meyve olmasının yanısıra Amasya için özel bir öneme sahiptir. Tarihsel süreç içerisinde Amasya’da üretilen ve lezzetinden dolayı ülke genelinde tanınan ünlü bir meyve olmasının yanısıra, günümüzde de Amasya şehrini sembolize etmesi bakımından ayrı bir önem arz etmektedir. Amasya ili Yavru Köy mozaikleri, Roma Döneminin beğenisini yansıtan ortak motif repertuarının yanısıra elma ağacı gibi bölgesel motiflere de yer vermesi bölgede çalışan yerel bir atölyenin varlığına işaret etmektedir. Bu makale kapsamında “Amasya Elma Ağacı Mozaiği” ve bir sembol olarak elma ağacının sanatta kullanımı ele alınacaktır. Amasya Elma mozaiğinin keşfi ile Amasya elmasının Roma Dönemi’nde de bilinen bölgeye özgü bir ürün olduğu tescil edilmiştir. Bu keşif, Türkiye’nin kültürel mirasına katkı sağlamasının yanısıra, eğer tanıtımı daha iyi yapılırsa marka bir ürün olarak Türkiye ekonomisine katkısı da yükselecektir.

Anahtar Kelimeler: Elma Ağacı, Amasya, Mozaik, Hitit Üniversitesi, Karadeniz


THE APPLE TREE MOSAIC WAS UNEARTHED AT THE RESCUE EXCAVATION IN THE VILLAGE OF YAVRU, AMASYA PROVINCE
 
A rescue excavation was undertaken between 17.06-15.07.2013 in the village of Yavru, Amasya Province as a collaboration between The Amasya Museum (The Ministry of Culture and Toursim) and The Hitit University. At the end of the excavation, architectural remains belonging to a villa dating to the East Roman Period were unearthed. It is seen that mosaic facade is used as ground floor in two of the places in the building. One of these mosaic panels is called as "Amasya Apple Tree Mosaic". in the historical process, Apple has an symbolic and mythologic meaning. İt is of high importance to Amasya city for a host of listed reasons. There is a special genre of apple called “The Amasya Apple” that has been grown in the soil of city for long periods of time and it has been a symbol of the city. The Amasya province Yavru Village mosaics point to the existence of a local workshop working in the region, including regional motifs such as apple trees, as well as the common motif repertoire that reflects the liking of the Roman Period. In this article, "Amasya Apple Tree Mosaic" and the use of apple tree as a symbol will be discussed. Amasya With the discovery of the apple mosaic, it was registered that the Amasya apple was a product unique to the region known also in the Roman period. In addition to contributing to the cultural heritage of Turkey, this discovery will also contribute to the Turkish economy as a branded product if the promotion is better done.

Keywords: Apple Tree, Amasya, Mosaic, Hitit University, Black Sea


Detay

İÇERİK