TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2017  Sayı: 7  Alan: Sanat Tarihi

H. Kübra ENSERT
M. Ö. III. BİNDE OYLUM HÖYÜK’TE MÜZİK VE DANS
 
Kilis, Oylum Höyük Erken Tunç Çağı III-IV Mezarlığındaki bir çocuk mezarından beş silindir mühür bulunmuştur. Bunlardan üçü müzik ve dans sahnelidir. Bir diadem olarak kullanılmış altından bir disk, iskeletin alnı üzerinde durmaktaydı. Bu diskin varlığı çocuğun muhtemelen sosyo-ekonomik durumu yüksek bir aileden biri olduğunu gösterir. Silindir mühürler Kilis Müzesi’ndedir. Bunlar deniz kabuğu özünden, sert diş dokusundan ya da kemikten yapılmışlardır. Uzunlukları 1.45 cm ilâ 1.75 cm ve çapları 0.7cm ilâ 0.8 cm arasındadır, delik çapları 0.3 cm’dir. Mühürlerin sahnelerini müzisyenler ve dansçılar oluşturur. Engin Özgen’in işaret ettiği gibi dansçılarla müzisyenleri bir arada tasvir ettiği için bu silindir mühürler eşsizdir. Silindir mühürler Erken Hanedanlık IIIA (MÖ yaklaşık 2550-2400) Dönemine tarihlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Oylum Höyük, Erken Tunç Çağı, Silindir Mühür, Ziyafet, Dans ve Müzik


MUSIC AND DANCE AT OYLUM HÖYÜK IN THE THIRD MILLENNIUM B. C.
 
Five cylinder seals are found in the grave of a child of Early Bronze Age III-IV cemetery at Oylum Höyük, Kilis. Three of them are with musical and dancing. A golden disc, possibly used as diadem, was located on the forehead of the skeleton. The presence of this disc possibly indicates that the child is of a family with good socioeconomic status. Cylinder seals are in the Kilis Museum. They were made of shell core or ivory or bone. Their lengths range from 1.45 cm to 1.75 cm, their diameters range from 0.7 cm to 0.8 cm, and their perforation diameters are 0.3 cm. Musicians and dancers make up the scenes of the seals. Engin Özgen points out the cylinder seals are unique due to the reason that the musicians and the dancers are depicted together. The cylinder seals can be dated Early Dynasties IIIA Period (around 2550-2400 B. C.).

Keywords: Oylum Höyük, Early Bronze Age, Cylinder Seal, Banquet, Dance and Music


Detay

İÇERİK