TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2018  Sayı: 9  Alan: Peyzaj Mimarlığı

Tuğba DÜZENLİ, Serap YILMAZ
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN SU ÖĞESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
 
Bu araştırmada 3-6 yaş grubundaki okul öncesi çocukların su öğesi ile ilgili algılarının yaptıkları resimler aracılığıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Trabzon kentindeki Özel Duygu Anaokulundan toplam 46 çocuk katılmıştır. Boya seti ve resim kâğıdı verildikten sonra çocuklardan su ile ilgili bir resim yapmaları istenmiştir. Analizler sonucunda çocukların resimlerinde çoğunlukla suyu deniz kavramıyla ilişkilendirdikleri; bunun dışında dere, göl, havuz, fıskiyeler, su birikintileri de resmettikleri belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda suyun çocuklar için önemli bir oyun aracı olduğu ve çocuklar için tasarlanacak mekanlarda su öğesine yer verilmesi gerektiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Su öğesi, Oyun, Resim


PRE-SCHOOL CHILDRENS’ VIEWS ABOUT WATERSCAPES
 
The present study aimed to investigate the perceptions of 3-6 years old pre-school children on waterscapes. Fourty six children that attended a kindergarten in Trabzon, Turkey participated in the study. After the children were provided with paints and drawing papers, they were asked to paint a picture about the water. Conducted analyses demonstrated that the children mostly associated the concept of water with the sea. Furthermore, streams, lakes, pools, fountains were depicted. As a result of the study, it was determined that water is significant game tool for children and it has been determined that the places to be designed for children should be provided with water.

Keywords: Children, water, game, perception, painting.


Detay

İÇERİK