TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl: 2015  Sayı: 1
Ahmet Deniz, Ayhan Yardimciel, Özlem TOY
1- ANTİK YUNAN TAPINAKLARININ SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ
  Özet   Tam Metin
İslam Küçük
2- ALİ EMİRİ EFENDİ’NİN DURÛB-I EMSÂL-İ OSMÂNİYYESİ
  Özet   Tam Metin
Esra Karaol
3- Yazılı Kaynaklarda Hafif Usulü ve Eser Örnekleri
  Özet   Tam Metin
ELİF SAKUT
4- VLADİMİR NABOKOV’UN İŞARET VE SEMBOLLER ESERİNDE FİLOZOF JACQUES DERRİDA’NIN HİPOTEZİNE BAĞLI KALINARAK DELİLİK SESSİZLİĞİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Yakup AÇAR, Yavuz ŞEN
5- TRT TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARINDA BULUNAN KINA TÜRKÜLERİNİN USÛL YÖNÜNDEN ANALİZİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK