TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl: 2019  Sayı: 11
Elif ÇETLİ, Ayşe ÇALIŞKAN, Fırat KOÇ, Vahdet ÖZKOÇAK
1- ADLİ FOTOĞRAFÇILIK VE GÖRÜNTÜ ANALİZİNDE ANTROPOLOJİK VE GENETİK VERİLERİN ÖNEMİ
  Özet   Tam Metin
Parvana AZİMOVA, Muzaffer DOĞANBAŞ
2- AMASYA TARİHİNDE AZERİLER VE MİMARİ ESERLERİ
  Özet   Tam Metin
İncinur BEKTAŞ, Elif ÇETLİ, Fırat KOÇ, Vahdet ÖZKOÇAK
3- YOKSULLUK OLGUSU İLE SUÇ VE SUÇA SÜRÜKLENME ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Özet   Tam Metin
Sernaz DEMİREL TEMEL, Tan TEMEL
4- “GÖVDE - GEÇMİŞE AKAN ŞİMDİ” İSİMLİ DANS PERFORMANSININ TASARIM SÜRECİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Volkan GİDİŞ, Ayşe Başak HARMANCI İLHAN, Hanefi ÖZBEK
5- HÂFIZ SÂDEDDİN KAYNAK’IN HÜSEYNÎ ŞARKISININ USÛL YÖNÜNDEN ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Mohammad RANJBARI
6- FEDERICO MOMPOU’NUN SUITE COMPOSTELANA ESERİNİN ORİJİNAL EL YAZMASINA DAYALI ANDRE SEGOVIA EDİSYONUNDA BULUNAN HATA VEYA TERCİHLERE YÖNELİK ÖNERİLER
  Özet   Tam Metin
Şehriban KOCA
7- SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK PEDAGOJİK BİLGİ VE BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK