TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl: 2020  Sayı: 13
Tuğçe ARSLAN
1- ARTS&CRAFTS MİMARİ VE DEKORASYON
  Özet   Tam Metin
İnci Aydın ÇOLAK
2- TÜRKİYE RESMİNDE VE EDEBİYATINDA MANZARAYA BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
Nurcan YAZICI METİN
3- OSMANLI COĞRAFYASINDA SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN ANITLARI: HAMİDİYE ÇEŞMELERİ
  Özet   Tam Metin
Ali Nihat KUNDAK
4- ZEVKÎ KADIN SIBYAN MEKTEBİ’NİN SANAT TARİHİ RAPORU
  Özet   Tam Metin
Nilüfer ÖNDİN
5- SOYUT SANAT ve TÜRKİYE
  Özet   Tam Metin
Tarkan YAZICI, Onur ÇELEBİOĞLU, Şefika TOPALAK
6- ÖĞRETMEN ADAYLARININ “MÜZİK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
  Özet   Tam Metin

İÇERİK