TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl: 2015  Sayı: 2
Emine Sağlam
1- RUS EDEBİYATINDA AŞK'IN DOĞURDUĞU SONUÇLAR
  Özet   Tam Metin
Rauf Kerimov
2- MÜZİKAL SESLERİ OLUŞTURAN ÖĞELERİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Mehmet TIRAŞCI
3- Anonim Bir Mûsikî Eserinin Değerlendirilmesi: Keşfü’l-Hümûm Ve’l-Kürab Fî Şerhi Âleti’t-Tarab
  Özet   Tam Metin
Toğrul Halilov
4- NAHÇİVAN'IN HAYKALTARAŞLIK TARİHİ
  Özet   Tam Metin
MERİÇ BİLGİÇ
5- Ben ve Uygarlık-I (Arkaik Dönemim Mutlak Bütünlüğü)
  Özet   Tam Metin
M. Zahit Can
6- Arap Abbasi ve Modern Türk Dönemi Çeviri Hareketlerinin Andre Lefevere’nin Yaklaşımıyla İrdelenmesi
  Özet   Tam Metin

İÇERİK