TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl: 2015  Sayı: 3
Makram HADDAD
1- “Kitâb fîmâ Yehtâcü İleyhi’s-Sâni‘ min A‘mâli’l-Hendese” Başlıklı Eserin Ebü'l-Vefâ el-Bûzcânî'ye Âidiyetinin İsbatı Meselesi
  Özet   Tam Metin
Ahmet Faruk Çelik
2- Meşrutiyet Döneminde İranlı Bir Kadın Şair PERVİN-İ İ’TİSAMİ
  Özet   Tam Metin
THAMER HATAMLEH
3- Cerh ve ta‘dîl
  Özet   Tam Metin
Dr. Güllü KARANFİL
4- GAGAUZLAR: DÜN, BU GÜN, YARIN
  Özet   Tam Metin

İÇERİK