TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl: 2016  Sayı: 4
Ülkü Sevim ŞEN
1- ROMANTİZMİN KANATLARINDA ŞEKİLLENEN SES TABLOLARI
  Özet   Tam Metin
Eyüp Uzunkaya
2- Türk Halk Danslarının Millileşme ve Sahnelenme Aşamasında Modarnizasyon Çabaları ve Değişim Süreci
  Özet   Tam Metin

İÇERİK